Paveiktais

"Friends of the University of Latvia" ieguldījums kopš 2014. gada:

0

Piešķirtās stipendijas

0

Savākto ziedojumu summa

0

Realizētie projekti

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Valde

Mārtiņš Andersons

Roberts Blumbergs

Guna S. Mundheim

Andris Ramāns

Vaira I. Pelēķis-Christopher

Pīters A. Ragaušs

Stipendijas

Andreja Pildegoviča stipendija

Andreja Pildegoviča stipendija

Diplomātijas stipendija

Diplomātijas stipendija

Īras Kuhn-Bolšaita piemiņas stipendija

Īras Kuhn-Bolšaita piemiņas stipendija

Gustava Zemgala piemiņas stipendija

Gustava Zemgala piemiņas stipendija

Vilimantikas Latviešu ev. lut. draudzes stipendija

Vilimantikas Latviešu ev. lut. draudzes stipendija

1
2
3
4
5

Iespēja ziedot

Kognitīvo zinātņu projekti

Mācību vides projekti

Humanitāro zinātņu projekti

IT projekti

Kā tapa šī lapa