Agija Lāce

Bioloģijas fakultāte

Agija Lāce

Bioloģijas fakultāte

Laimiņu ģimenes stipendijas bioloģijas zinātnē iegūšana ir ne tikai liels pagodinājums, bet arī nozīmīgs manas līdzšinējās akadēmiskās, zinātniskās un sabiedriskās darbības novērtējums. Šī stipendija ir neatsverams materiālais atbalsts, kas man ļaus pilnvērtīgi veltīt laiku studijām, studējošo pārstāvniecībām un maģistra darba izstrādei, kura ietvaros in vitro novērtēju jauna ar imūnmodulatoriem funkcionalizēta biomateriāla drošību un efektivitāti. Liels paldies Laimiņu ģimenei un LU fondam par sniegto atbalstu un motivāciju turpmāk darboties ar vēl lielāku atdevi, lai sasniegtu vislabākos rezultātus!”

Laimiņu ģimenes stipendija

  • 2015./2016. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa