Aija Trimdale

Ķīmijas fakultāte

Aija Trimdale

Ķīmijas fakultāte

Stipendiju ļāva iegūt tādas īpašības un sasniegumi kā mana neatlaidība, cīņasspars, domāšana plašākā mērogā un vēlme ar savu ieguldījumu padarīt citu cilvēku dzīvi kaut nedaudz labāku. Mazākā mērā arī mana spēja aizraut cilvēkus sev līdzi manu plašo interešu virpulī un ķīmijas un dizaina fanātisms. Tomēr bez smaga darba ar sevi, stipras gribas un konstruktīvas kritikas visu minēto nebūtu iespējams apvienot.

Mundheim ģimenes stipendija

  • 2017./2018. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa