Linda Reneslāce

Juridiskā fakultāte

Linda Reneslāce

Juridiskā fakultāte

Man ir patiess gods saņemt Gunāra un Ināras Blumbergu stipendiju. Tā ne tikai izceļ manu līdzšinējo sasniegumu nozīmīgumu, bet arī dod ievērojamu ieguldījumu manā akadēmiskajā izaugsmē, atbalstot padziļinātu pētniecību intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

Gunāra un Ināras Blumbergu stipendija

2014./2015. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa