Elīna Černooka

Bioloģijas fakultāte

Elīna Černooka

Bioloģijas fakultāte

Par savas zinātniskās karjeras augstāko mērķi uzskatu ārzemēs gūto zināšanu attīstīšanu, atgriežoties Latvijā: nākotnē ceru izveidot zinātnisko grupu, kas ar biofizikālām un bioķīmiskām metodēm pēta makromolekulu struktūru un funkcijas nervu šūnās. Papildus zinātniskajai darbībai savu karjeru saistu arī ar dalību LU akadēmiskajā dzīvē, veidojot jaunus studiju kursus un pasniedzot lekcijas. Es vēlos pateikties Gunai un Robertam Mundheimiem – šīs stipendijas saņemšana ir liels pagodinājums un stimuls savu mērķu īstenošanai.”

Mundheim ģimenes stipendija

2014./2015. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa