Artūrs Mazurs

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Artūrs Mazurs

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Iegūtā stipendija ir motivējusi mani vēl vairāk koncentrēties uz mācībām, iesaistīties augstskolas dzīvē un būt tik pat aktīvam kā pirms stipendijas iegūšanas. Latvijas studentus ir vērts atbalsīt, jo tas motivē būt vairāk aktīvam, kā arī stipendijas saņemšana rada sajūtu, ka kāds novērtē tavu darbu un tieksmi pēc zināšanām. Sirsnīgi pateicos Galenieku ģimenei par sniegto atbalstu!

Galenieku ģimenes stipendija

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa