Elīna Kļaviņa

Vēstures un filozofijas fakultāte

Elīna Kļaviņa

Vēstures un filozofijas fakultāte

Mans studiju ceļš šobrīd tuvojas finišam, kas ir aizraujoši un mazliet biedējoši vienlaikus. Gluži tāds pats bija mans studiju ceļa sākums – aizraujošs un biedējošs, kā jau ikviens jauns sākums dzīvē. Mans pēdējais studiju gads iesākās ar ļoti negaidītu, bet priecīgu vēsti no prof. Ērika Jēkabsona –  Richarda Zariņa piemiņas fonda stipendijas iegūšanu. Pateicoties šai stipendijai, man bija iespēja darbā samazināt sev slodzi un nodoties pētnieciskajam darbam arhīvā, lai varētu rakstīt savu maģistra darbu “Tautas Labklājības ministrijas Veselības departamenta darbība 1918.-1934.”. Protams, ka stipendijas saņemšana ir saviļņojuma piepildīts notikums, tomēr tajā pašā laikā tā ir atbildība pret uzticēto, kā arī avanss nākotnei, jo svarīgākais ir vēl tikai priekšā. Turklāt es būtu ļoti laimīga, ja arī nākotnē varētu savu dzīvi saistīt ar vēstures zinātni. Es esmu ļoti pateicīga R. Zariņa piemiņas fondam par iespēju saņemt šo stipendiju! 

Richarda Zariņa piemiņas fonda stipendija

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa