Eva Emīlija Česle

Bioloģijas fakultāte

Eva Emīlija Česle

Bioloģijas fakultāte

Šīs stipendijas iegūšana devusi lielāku pašapziņu, parādot, ka mans ieguldītais darbs studijās un pētnieciskajā jomā ir nozīmīgs un tiek novērtēts. Tas, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem šīs stipendijas mērķiem. Stipendijas iegūšana ļāvusi veiksmīgi uzsākt maģistrantūras studijas un koncentrēties darbam laboratorijā. Veiksmīgi turpinu iesākto pētījumu par bakteriālajiem mikrokompartmentiem un kopā ar manu darba vadītāju Msc.biol. Gintu Kalniņu iegūta pirmā krioelektronmikroskopijas proteīnu struktūra Baltijā. Stipendija būs nozīmīgs atbalsts arī nākamajā semestrī, kad došos Erasmus apmaiņas studijās uz Dāniju, lai atgriežoties ar jaunu sparu un jaunām zināšanām varētu turpināt pētījumus. Milzumliels paldies Mundheim ģimenei par vēlmi atbalstīt spējīgus studentus, dodot nozīmīgu atbalstu ceļā uz izcilību!

Mundheim ģimenes stipendija

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa