Ieva Zariņa

Medicīnas fakultāte

Ieva Zariņa

Medicīnas fakultāte

Mecenātu motivācija atbalstīt māsas vēsta, ka māsiņas svarīgākais pienākums ir gādāt par pacientu. Žēlsirdīgās māsas ir veselības sistēmas neatsverama daļa. Ja nav pietiekošs māsiņu skaits, kas gādā par sabiedrības vajadzībām, tad visi iedzīvotāji ciešs no tā. Tas ir stāsts, par mums – māsām. Paldies mecenātiem, ka šī stipendija māsām ļauj augt, attīstīties un virzīties dziļāk pētniecības virzienā.
Esmu māsa Bērnu intensīvās terapijas nodaļā. Maģistra darba ietvaros pašlaik top pētījums “Standartizēts pacienta pārvešanas protokols no kardioķirurģijas zāles uz bērnu intensīvās terapijas nodaļu”. Tas ietver ne tikai jaunākās literatūras un pētījumu analīzi, bet tieši šai slimnīcai piemērota protokola izveidi un izmēģināšanu. Rezultātā ir plānots ieviest šo protokolu ikdienā Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā.

Rūšu ģimenes stipendija

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa