Ilze Liepa

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Ilze Liepa

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Stipendija līdz šim ir tieši tur, kur tai jābūt! Bankas kontā. Rūpīgi glabāta, bieži domās “pārcilāta”. Bet pagaidām tai ir laiks atpūsties. Jānogaida īstais brīdis, līdz to varēs likt lietā. Negribas iegūto naudiņu “viegli” iztērēt. Gribas, lai tēriņi būtu pārdomāti un īpaši. Lai pēc tam ir gandarījuma sajūta. Kā viens no tēriņiem noteikti būs ziedojums gan LU fondam, gan cilvēkiem, kam ļoti, ļoti  ir nepieciešama palīdzība. Atlikusī naudiņa tiks ieguldīta pašas izglītībā.

Ar paldies ir par maz, lai izteiktu, cik ļoti esmu pateicīga par stipendiju. Ir teiciens “Ja paldies ir ogas dzīvas, es Tev pieberu pilnu klēpi” Ja būtu rudens, es salasītu grozu ar mellenēm un dzērvenēm un piebērtu pilnu klēpi Ramānu ģimenei, ja vien varētu… PALDIES.

Ramānu ģimenes stipendija

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa