Krišjānis Bušs

Juridiskā fakultāte

Krišjānis Bušs

Juridiskā fakultāte

Blumbergu ģimenes stipendijas saņemšana man nozīmē ļoti daudz – tā ir lieliska iespēja padziļināti pētīt intelektuālā īpašuma tiesības un iegūt nozīmīgu akadēmisko pieredzi. Vienlaikus stipendija ir arī neatsverams finansiālais atbalsts, ar kura palīdzību varēšu papildināt savus zinātniskās literatūras krājumus. Esmu gandarīts, ka stipendijas komisija ir atzinīgi novērtējusi manus līdzšinējos sasniegumus un izvēlējusies sniegt atbalstu pētnieciskā darba izstrādei.

Gunāra un Ināras Blumbergu stipendija

2013./2014. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa