Karīna Melbārde

Juridiskā fakultāte

Karīna Melbārde

Juridiskā fakultāte

Manuprāt, lai sekmīgi veiktu mācību darbus un pēc iespējas labāk nokārtotu pārbaudījumus, nepieciešams atrast laiku un kvalitatīvi pavadīt arī brīvos brīžus. Līdz šim gan brīvais laiks ir bijis ļoti maz, tomēr esmu atradusi laiku sevis pilnveidojošiem hobijiem (peldēšanas nodarbību apmeklēšana, to cenšos darīt vismaz vienreiz nedēļā, lai ķermenis gūtu vajadzīgo slodzi; vismaz reizi nedēļā spēlēju klavieres, kas nodarbina abas smadzeņu puslodes; kulturālo pilnveidojumu gūstu, apmeklējot teātri). Līdz šim stipendija ārkārtīgi palīdzējusi ikdienas tēriņu segšanai. T.i., mācību materiālu kopēšana, iegāde, pārtikas, uzturēšanās, kā arī sabiedriskā transporta tēriņi, jo pati neesmu no Rīgas un brīvdienās braucu pie ģimenes, jo arī laika pavadīšana ar ģimeni man ir patiesi svarīga. Stipendija man devusi atspēriena punktu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, jo diemžēl tā kā cenšos mācībās ieguldīt visu, ko vien varu, lai nākotnē būtu laba savas jomas speciāliste, studijas ar darbu pagaidām nav iespējams savienot, tomēr esmu ar stingru nostāju neapgrūtināt vecākus, vēlos arvien vairāk pati apmaksāt visu. Tā kā esmu pirmā kursa studente un šī stipendija ir domāta tieši pirmo kursu studentiem, es iepriekš nevarēju pat apjaust to, kā būs dzīvot vienai un pašai par visu rūpēties. Šī stipendija ir kā atbalsts un drošais pamats studiju dzīves uzsākšanai. Uzskatu, ka ne mazums jauno studentu jūtas un arī nākotnē jutīsies gluži kā es, studiju dzīvi uzsākot. Pateicos mecenātei Vairai Intai Pelēķim-Christopher par atbalstu!

Stipendija "Ceļamaize"

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa