Kārlis Puķītis

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Kārlis Puķītis

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Stipendiju saņemu otro gadu pēc kārtas. Tā ir sniegusi iespēju 2018. gadā apmeklēt starptautisku zinātnisko konferenci EWASS Liverpūlē, Lielbritānijā, kur prezentēju divus stenda referātus. Turklāt, pateicoties stipendijai,  varu pilnvērtīgāk pievērsties studijām, jo nav jāstrādā algots darbs.

Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa