Ņikita Zrelovs

Bioloģijas fakultāte

Ņikita Zrelovs

Bioloģijas fakultāte

Iegūtā stipendija ir palīdzējusi justies finansiāli nodrošinātākām, kas savukārt atļauj koncentrēties uz būtiskāko, nedomājot par papildus ienākumu avotiem. Pateicoties stipendijai, ir parādījies laiks arī uzdrošināties un izmēģināt sevi pedagoģiskajā darbībā, jau tagad vadot zinātniski pētniecisko darbu par bakteriofāgu stabilitāti pie dažādiem nelabvēlīgiem vides apstākļiem vidusskolas skolniecei. 2019. gada februārī gaidīšu ciemiņus-biologus no Ukrainas uz bakteriofāgu sekvencēšanas un DNS nolasījumu kopas bioinformātiskās apstrādes treniņu.

Laimiņu ģimenes stipendija

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa