Raivo Vilcāns

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Raivo Vilcāns

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Stipendija “Ceļamaize” ļāvusi, pirmkārt, vairāk laika veltīt, ieguldot darbā nevalstiskajās organizācijās, kas ir mans aicinājums, tomēr, raugoties no finansiālās dzīves aspekta puses, ir grūtāk realizējams. To es uzskatu par vislieliskāko sniegumu. Otrkārt, tā ir ļāvusi veltīt vairāk laika manām akadēmiskajām studijām un veicināt to, ka nākotnē es ar savām zināšanām būšu kompetentāks un zinošāks, kas tikai veicinās sabiedrības labumu, lai arī kā es to izvēlēšos veikt. Treškārt, tā ir ļāvusi iepazīt citus motivētus un centīgus jauniešus, kas, manuprāt, ir nozīmīgs faktors apkārtējā loka veidošanā. Ceturtkārt, tā ir ļāvusi nedaudz apstāties (bet ne ilgi), un pārdomāt dzīves vērtības, tās mainīt un pilnveidot, kas nebūtu iespējams, ja šo iegūto laiku aizņemtu centieni sasniegt pietiekamu ienākumu līmeni. Piektkārt, stipendijas iegūšana ļauj saprast, ka apkārtējie novērtē tavu darbu un ieguldījumu, kas ļauj par to atcerēties brīžos, kad šķiet, ka ir zināmas grūtības un varbūt vajadzētu iet vieglākas pretestības ceļu. Mana nākotne ir piekritīga Latvijas valstij, jo patiesi ticu, ka manā apgūstamajā jomā (psiholoģija, sociālā joma) ir vēl tik daudz, ko paveikt, lai procesi noritētu labāk, raitāk un kvalitatīvāk, lai labām domām būtu ne vien labs segums, bet arī laba realizācija. Es jūtos pateicīgs par šo iespēju būt stipendiātam, studēt Latvijas Universitātē, veikt sociāli nozīmīgus darbus – šos darbus veikt pilnvērtīgi man palīdz stipendija, par ko pateicos mecenātei Ainai Galējai-Dravniecei.

Stipendija "Ceļamaize"

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa