Rimants Žogota

Ķīmijas fakultāte

Rimants Žogota

Ķīmijas fakultāte

Jāsaka liels paldies stipendijas komisijai par to, ka viņi manī saskata labu studentu, labu cilvēku un pienācīgu stipendiātu, ka esmu labi novērtēts un varu saņemt stipendiju. Mecenātu stipendijas esmu saņēmis četras reizes – visus studiju gadus. Tās palīdz finansiāli, es varu apmaksāt visu savu dzīvi, man nav jādomā par citiem sīkumiem, varu tikai nodoties mācībām vai pētniecībai institūtā, kā es to arī pašlaik daru. Finansiālā ziņā tas ir ļoti liels atbalsts, LU fonds ir ievilcis mani sabiedriskajā azartā. Agrāk nevarēju iedomāties, ka es varētu sevi pilnveidot sabiedriskajās aktivitātēs, ka varu piedalīties pasākumu organizēšanā. Manuprāt, LU fonds ir ļoti daudz ieguldījis manā dzīvē.

Alfreda Raistera piemiņas stipendija

2018./2019. akad. gads

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa