Friends of the University of Latvia

Labdarības organizācija “Friends of the University of Latvia” (FULV) (501 (c) (3) charity) apvieno latviešu izcelsmes ASV pilsoņus, kuri vēlas atbalstīt Latvijas Universitātes un Latvijas attīstību kopumā, ziedojot stipendijām un attīstības projektiem. FULV ir dibināta 2012. gadā pēc Džona J. Medvecka iniciatīvas.

REKVIZĪTI

Apliecinājums par labdarības organizācijas statusa iegūšanu

GADA PĀRSKATI:

Latvijas Universitātes fonds 2020. gadā

Latvijas Universitātes fonds 2019. gadā

Latvijas Universitātes fonds 2018. gadā

Latvijas Universitātes fonds 2017. gadā

Ziedotāji

Alfrēds Raisters

Juris Riekstiņš

Laimonis A. un Kristina Laimiņi

Pīters Aloizs Ragaušs

Vilimantikas Latviešu ev. lut. draudze

Andrejs Eglīte

Dagnija un Kaspars Krēsliņi

Kārļa Ozoliņa-Emīla Medņa trasta fonds

Roberts Blumbergs

Andris Lācis

Gunārs un Ināra Blumbergi

Džons Golde

Roberts un Dagnija Rūši

Džons J. Medveckis

Andris un Betty Ramāni

Pēteris Alunāns

Guna S. un Robert Mundheim

Inese un Ričards Driehaus

Anna Justīne Čakste-Rollins

Vaira Inta Pelēķis-Christopher

Antra, Bertrams un Kristaps Zariņi

Kārlis Kaufmanis

Andrejs Jurgens

Aina Galēja-Dravniece

Valija un Modris Galenieki

Mārtiņš Andersons

Projekti

Kognitīvo zinātņu projekti

Mācību vides projekti

Humanitāro zinātņu projekti

IT projekti

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa