Aina Galēja-Dravniece

Aina Galēja-Dravniece

Dr. Galēja stipendijām ir atdevusi teju vai visus savus uzkrājumus. Atdevusi daudz cēlākam mērķim – Latvijas valsts veidošanai.

Stipendija

Ainas Galējas-Dravnieces piemiņas stipendija “Ceļamaize”

LU pirmo kursu studentiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba.

Stipendijas apjoms gadā 1 250 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2019./2020. akad. gads - Marjama Bagdasarjana, Tatjana Kiseļova un Tomass Stepiņš
  • 2018./2019. akad. gads - Vladislava Kurtukova un Raivo Vilcāns
  • 2017./2018. akad. gads - Laura Kļaviņa
  • 2014./2015. akad. gads - Agija Kalve, Līga Apsēna, Matīss Ķeiris, Mārcis Rublāns, Mihails Šišovs, Zane Ozoliņa

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa