Anna Justīne Čakste-Rollins

Anna Justīne Čakste-Rollins

„Man ir gandarījums palīdzēt studentiem iegūt izglītību – tā ir mūsu valsts nākotne. Izglītota sabiedrība un izglītoti pilsoņi spēs spodrināt Latvijas vārdu pasaulē, veidojot tai gaišāku nākotni. Izglītība un mērķtiecība ir veids, kā pārvarēt nabadzību un trūkumu. Tā tas bija pagātnē, tā ir šodien un būs arī nākotnē.”

Stipendija

Stipendija “Ceļamaize”

LU pirmo kursu studentiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba

Stipendijas apjoms gadā 2 200 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2017./2018. akad. gads - Jana Kassaliete
  • 2016./2017. akad. gads - Krista Melisa Altāne
  • 2015./2016. akad. gads - Anete Kalniņa
  • 2013./2014. akad. gads - Līga Apsēna un Glorija Siliņa
  • 2012./2013. akad. gads - Kristaps Folkmanis

Iespēja ziedot

Atbalsts LU Lielās aulas ērģeļu restaurācijai

Pagājušā gadsimta 40-tajos gados LU rektors un Valsts prezidents aicināja sabiedrību iesaistīties kampaņā, lai uz LU 18 gadu jubileju LU Lielajā aulā būtu modernākās tā laika ērģeles. 2013. gadā tika uzsākti vērienīgi restaurācijas darbi, piesaistot ziedojumus projektam “Ērģeles lai mūžam skan!”.

2014. gads - Atbalsts 6 610 EUR

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa