Gunārs un Ināra Blumbergi

Gunārs un Ināra Blumbergi

”Mēs ar prieku atbalstām Latvijas Universitāti, kuru mūsu priekšteči cienīja. Lai Dievs svētī Latviju un Latvijas Universitāti!” novēl Ināra un Gunārs Blumbergi.

Stipendija

Gunāra un Ināras Blumbergu stipendija

LU Juridiskās fakultātes studentiem, kuru pētnieciskās intereses ir intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, blakustiesības, rūpnieciskā īpašuma tiesības)

Stipendijas apjoms gadā 2 200 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2014./2015. akad. gads – Linda Reneslāce
  • 2013./2014. akad. gads –  Krišjānis Bušs un Indra Zusāne

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa