Kārlis Kaufmanis

Kārlis Kaufmanis

„Savas mīļās darba druvas – astronomijas zinātnes – turpmākai kopšanai un uzplaukšanai Latvijā.”

Stipendija

Kārļa Kaufmaņa stipendija

Talantīgiem astronomijas studentiem, lai veicinātu astronomijas attīstību Latvijā

Stipendijas apjoms gadā 2 200 EUR

Stipendijas saņēmēji:

 • 2019./2020. akad. gads - Kārlis Šļumba
 • 2018./2019. akad. gads - Kārlis Puķītis
 • 2017./2018. akad. gads - Kārlis Puķītis
 • 2014./2015. akad. gads - Edīte Paule
 • 2012./2013. akad. gads - Artis Aberfelds, Agris Brauns un Emīls Veide
 • 2010./2011. akad. gads - Elvijs Matrozis
 • 2009./2010. akad. gads - Aija Laure
 • 2008./2009. akad. gads - Aija Laure
 • 2007./2008. akad. gads - Ilze Diebele
 • 2006./2007. akad. gads - Arturs Barzdis un Oļesja Smirnova
 • 2005./2006. akad. gads - Arturs Barzdis un Juris Kalvāns

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa