Mārtiņš Andersons

Mārtiņš Andersons

Es nāku no ģimenes, kur izglītība vienmēr tika uzsvērta un atbalstīta un es vērtēju izglītību kā svarīgu daļa no jebkura sabiedrības pamata. Latvijas Universitāte deva dažiem maniem senčiem izcilu izglītību un ar saviem ziedojumiem un darbiem organizācijai “Friends of the University of Latvia” es gribu nodrošināt to pašu nākamajai paaudzei.

Stipendija

Stipendija "Gustava zemgala piemiņas stipendija"

LU bakaluru studiju studentiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un, kas pēta Gustava Zemgala un viņa laikabiedru laikmeta vēsturi.

Stipendijas apjoms gadā 2 500 EUR

 

Stipendijas saņēmēji:

  • 2021./2022. akad. gadā - Trīne Žagare

Iespēja ziedot

Biedrības “Friends of the University of Latvia” administratīvie izdevumi

2017. gads - Atbalsts palīdzējis segt organizācijas administratīvos izdevumus un sekmīgi turpināt tālāko darbību. Atbalsts - USD 1 500.

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa