Pēteris Alunāns

Pēteris Alunāns

2001. gadā, godinot tēva piemiņu un īstenojot viņa ideju, Pēteris kopā ar dēlu nodibināja Alunānu ģimenes stipendiju, lai atbalstītu tos, kuriem dzīvē iet visgrūtāk, – bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos, kas, spītējot liktenim, nolēmuši studēt.

Stipendija

Pētera Alunāna ģimenes stipendija

Bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie LU pamatstudiju studenti

Stipendijas apjoms gadā 2000 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2018./2019. akad. gads – Deimantė Aniūkštytė
  • 2017./2018. akad. gads – Arta Paula Nuķe un Zane Anaite
  • 2010./2011. akad. gads – Arita Vaivare
  • 2007./2008. akad. gads – Kristīne Borodecka
  • 2006./2007. akad. gads – Jekaterina Tumaševiča
  • 2004./2005. akad. gads – Zane Ābele
  • 2003./2004. akad. gads – Aigars Ruba
  • 2001./2002. akad. gads – Elita Lecko

 

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa