Pīters Aloizs Ragaušs

Pīters Aloizs Ragaušs

Ja labākie studenti – jaunieši ar augstākajām sekmēm un labāko sniegumu – ir tie, kas iegūst stipendijas, tad, atbalstot tās universitātes un fondus, kas tālāk piedāvā šīs stipendijas, tu pēc noklusējuma atbalsti labākos studentus, kuri visticamāk ar laiku nonāks vadošos amatos. “Tāpēc tu vari būt gandrīz pārliecināts, ka tavs ieguldījums nonāk daudzsološāko studentu atbalstam un perspektīvāko valsts nākotnes līderu sekmēšanai,” uzskata Ragaušs.

Stipendija

Stipendija "Ceļamaize"

LU pirmo kursu studentiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba.

 

Stipendijas apjoms gadā  2 200 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2019./2020. akad. gadā – Toni Anželo Fernandes, Jeļizaveta Klimanova

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa