Roberts un Dagnija Rūši

Roberts un Dagnija Rūši

Rūša kungs komentē savas ģimenes motivāciju atbalstīt konkrēto jomu: “Uzskatu, ka esmu bijis ļoti sekmīgs savā darba dzīvē un līdz ar to man ir radušies zināmi finansiāli apstākļi. Man ir vēlēšanās dalīties. Vēlos atzīt, ka māsu profesija ir ļoti svarīga, un es domāju, ka vajag dot atbalstu tur, kur tā varbūt nav. Gan Latvijā, gan Amerikā māsas nav pietiekoši novērtētas, viņām zināmā mērā vajag atbalstu. Mēs ar sievu vēlamies, lai mūsu atbalstītie stipendiāti dod kaut ko tālāk. Vai tas ir izglītības jomā vai mācot citus, vai uzlabojot savas profesionālās spējas, un tas ir tas, kas mūs zināmā mērā motivē.”

Stipendija

Rūšu ģimenes stipendija

LU Medicīnas fakultātes Māszinību profesionālās studiju programmas studenti

Stipendijas apjoms gadā 2 100 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2019./2020. akad. gads - Katrīna Belouško, Diāna Grase un Santa Rudusa
  • 2018./2019. akad. gads - Ieva Zariņa un Santa Murāne
  • 2017./2018. akad. gads - Jolanta Noskova un Elīna Vesmane

Armīna Rūša piemiņas stipendija

Spējīgiem un centīgiem Latvijas studentiem ar mērķi popularizēt studentu un studenšu korporāciju akadēmisko vienotību gan studiju laikā, gan ārpus tā.

Stipendijas apjoms gadā 2 150 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2011./2012. akad. gads - Iveta Biukšāne, Ketija Broka, Guna Dancīte, Reinis Dundurs, Elīna Jumtiņa, Rūta Kuzmane, Aiga Pabērza, Evelīna Petkeviča, Jānis Purmalis, Baiba Rudzroga, Artūrs Rundzāns, Liena Tīdena
  • 2010./2011. akad. gads - Agita Apsīte, Gatis Ošs, Ieva Balode, Jānis Purmalis, Ketija Broka, Kristīna Putinceva, Laima Matuzāle, Liena Grauda, Liene Martinsone, Līga Gūtmane, Māris Liscovs, Reinis Dundurs
  • 2009./2010. akad. gads - Aiga Pabērza, Andrejs Jeršovs, Digne Ūdre, Dina Sarceviča, Dita Lapiņa, Gatis Ošs, Inese Pelnēna, Laima Matuzāle, Linda Vecgaile, Līga Roze, Māris Saba, Pēteris Ligers
  • 2008./2009. akad. gads - Andrejs Sergejevičs, Andris Rimša, Dace Suveizda, Digne Ūdre, Ērika Verze, Ieva Bloka, Ieva Rusule, Inga Strižņova, Laima Matuzāle, Sendi Audriņa
  • 2007./2008. akad. gads - Artūrs Kaņepājs, Benita Arzanova, Dace Suveizda, Dmitrijs Kačanovs, Eduards Grigorjevs, Ivo Brūvers, Jānis Vanags, Juris Rumba, Krišjānis Balodis, Laima Matuzāle, Laine Zemļicka, Linda Strazdiņa, Sandra Lielbārde, Sarmīte Frišava, Sendi Audriņa
3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa