Vaira Inta Pelēķis-Christopher

Vaira Inta Pelēķis-Christopher

„Esmu vienmēr atbalstījusi dažādus projektus, kas saistās ar Latviju, it sevišķi ar izglītību. Kopš aiziešanas pensijā 1995.gadā esmu ļoti intensīvi piedalījusies labdarības (medicīnas, baznīcas, bērnu namu, stipendiju u.c.) projektos. 2006.gadā savā 70.dzimšanas dienā nolēmu dot Latvijas Universitātei sava tēva Kārļa Pelēķa stipendiju, jo tēvs bija pirmais, kas no ģimenes aizgāja studēt un viņš vienmēr bija ļoti lepns par to.”

Stipendija

Stipendija “Ceļamaize”

LU pirmo kursu studentiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba.

Stipendijas apjoms gadā 2 200 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2018./2019. akad. gads - Daniils Vladimirovs un Karīna Melbārde
  • 2013./2014. akad. gads - Kristīne Vietniece
  • 2007./2008. akad. gads - Santa Siņicina

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

2 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa