Vaira Inta Pelēķis-Christopher

Vaira Inta Pelēķis-Christopher

„Esmu vienmēr atbalstījusi dažādus projektus, kas saistās ar Latviju, it sevišķi ar izglītību. Kopš aiziešanas pensijā 1995.gadā esmu ļoti intensīvi piedalījusies labdarības (medicīnas, baznīcas, bērnu namu, stipendiju u.c.) projektos. 2006.gadā savā 70.dzimšanas dienā nolēmu dot Latvijas Universitātei sava tēva Kārļa Pelēķa stipendiju, jo tēvs bija pirmais, kas no ģimenes aizgāja studēt un viņš vienmēr bija ļoti lepns par to.”

Īras Kuhn-Bolšaita piemiņas stipendija dibināta 2019. gadā ar “Friends of the University of Latvia” valdes locekles un LU mecenātes Vairas Intas Pelēķa-Kristoferes gādību, lai pieminētu savu sirdsdraudzeni Īru Kuhn-Bolšaiti (1937-2018) un viņas talantu valodniecībā.

Stipendija

Stipendija “Ceļamaize”

LU pirmo kursu studentiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba.

Stipendijas apjoms gadā 2 200 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2020./2021. akad. gads - Kristaps Feldmans
  • 2019./2020. akad. gads - Valdemārs Felcis
  • 2018./2019. akad. gads - Daniils Vladimirovs un Karīna Melbārde
  • 2013./2014. akad. gads - Kristīne Vietniece
  • 2007./2008. akad. gads - Santa Siņicina

 

Īras Kuhn-Bolšaita piemiņas stipendija

LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) maģistra un doktora līmeņa studentiem, kuri studē vācu vai franču filoloģiju.

Stipendijas apjoms gadā 2 600 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2019./2020. akad. gads - Linda Bēvalde

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa