Valija un Modris Galenieki

Valija un Modris Galenieki

Pateicoties pensijām, ieguldījumiem un nekustamajiem īpašumiem, šodien Galenieku ģimene var baudīt pensijas gadus un atbalstīt latviešu organizācijas.

Stipendija

Galenieku ģimenes stipendija inženierzinātņu studentiem

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) bakalaura studiju programmu studentiem.

Stipendijas apjoms gadā 1 000 EUR

Stipendijas saņēmēji:

  • 2019./2020. akad. gads - Elīza Gaile un Ņikita Kuzmins
  • 2018./2019. akad. gads - Mārtiņš Ļuļļa, Artūrs Mazurs, Ņikita Kuzmins

Iespēja ziedot

Atbalsts LU studentu komandu dalībai Pasaules studentu programmēšanas sacensībās (ACM ICPC)

2018. gads - fināls norisinājās Pekinā. Sīvā konkurencē starp 140 komandām LU komanda ieguva dalīto 56. vietu. Pateicoties atbalstam, ir segta daļa izdevumu atlasei, starptautisko treniņnometņu, turnīru un pašu sacensību transporta un uzturēšanās izdevumu segšanai. 2017. gads - Atbalsts USD 2 000.

Kognitīvo zinātņu projekta noslēguma starptautiska konference Latvijas Universitātē

2018. gads - Projekta "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze" noslēgumā tika rīkota starptautiska konference. Atbalsts 2 000 USD.

 

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa