Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Stipendijas

Andreja Pildegoviča stipendija

Andreja Pildegoviča stipendija

Diplomātijas stipendija

Diplomātijas stipendija

Īras Kuhn-Bolšaita piemiņas stipendija

Īras Kuhn-Bolšaita piemiņas stipendija

Gustava Zemgala piemiņas stipendija

Gustava Zemgala piemiņas stipendija

Vilimantikas Latviešu ev. lut. draudzes stipendija

Vilimantikas Latviešu ev. lut. draudzes stipendija

1
2
3
4
5

Iespēja ziedot

Kognitīvo zinātņu projekti

Mācību vides projekti

Humanitāro zinātņu projekti

IT projekti

Kā tapa šī lapa