Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Stipendija

Raivo Vilcāns

Stipendija "Ceļamaize"

Eva Emīlija Česle

Mundheim ģimenes stipendija

Rimants Žogota

Alfreda Raistera piemiņas stipendija

Ilze Liepa

Ramānu ģimenes stipendija

Ņikita Zrelovs

Laimiņu ģimenes stipendija

1
2
3
4
5

Projekti

Kognitīvo zinātņu projekti

Mācību vides projekti

Humanitāro zinātņu projekti

IT projekti

Šobrīd vācam ziedojumus

stipendijām
mācību vides un pētniecības projektiem
rekonstrukcijas projektiem

Kā tapa šī lapa