Juridiska informācija

“Friends of the University of Latvia” ir organizācija (501 (c) (3) charity), kurai ziedojot, ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides.

Priecāsimies saņemt gan regulārus ziedojumus, gan testamentāros novēlējumus.

Apliecinājums par labdarības organizācijas statusa iegūšanu