Kognitīvo zinātņu projekti

Latvijas Universitāte lepojas, ka tajā strādā viens no pasaules vadošajiem kognitīvo zinātņu ekspertiem, profesors Jurģis Šķilters, kurš kopā ar komandu jau ir īstenojis projektu “Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze”. Projekta ietvaros Latvijas Universitātē norisinājās prestiža starptautiska konference 2018.gada jūnijā.

Profesors ar komandu vēlas turpināt pētījumus no cita skatupunkta, izpētot pacientu emocionālo pašsajūtu ārstēšanās laikā noteiktu diētu lietojumā. Finansiāls atbalsts nepieciešams pētījuma realizācijas un kvalitātes atbalsta nodrošinājumam un konferences rīkošanai.

Citas iespējas ziedot

Mācību vides projekti

Humanitāro zinātņu projekti

IT projekti

Mūsu mērķis ir savākt vismaz 50 ziedojumus

3 of 50 donations

Ziedojuma summa

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1,000.00$

Kā tapa šī lapa