Rekvizīti

Čeki

Izrakstīt uz:

“Friends of the University of Latvia”.

Sūtīt uz:

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston,
Texas 77019
USA