Baltimoras dziesmu un deju svētku mecenātu izcilības stipendija

Baltimoras dziesmu un deju svētku mecenātu izcilības stipendija

2017./2018. akad. gadā – Sabīne Zaula, Laura Melne, Lauma Burkēviča

Baltimoras dziesmu un deju svētku mecenātu izcilības stipendija

Kā tapa šī lapa