Mundheim ģimenes stipendija

Mundheim ģimenes stipendija

2017./2018. akad. gads – Aija Trimdale

2018./2019. akad. gads – Eva Emīlija Česle

2019./ 2020. akad. gads – Rimants Žogota, Laura Ansone

2020./2021. akad. gads – Henrijs Dzelme, Katrīna Kūkuma

2021./2022. akad. gads – Elizabete Grinblate

Mundheim ģimenes stipendija

Kā tapa šī lapa