Rūšu ģimenes stipendija

Rūšu ģimenes stipendija

2017./2018. akad. gadā – Jolanta Noskova, Elīna Vestmane

2018./2019. akad. gadā – Ieva Zariņa, Santa Murāne

2019./2020. akad. gadā – Santa Rudusa, Katrīna Belouško, Diāna Grase

2020./2021. akad. gadā – Aleksejs Fedulovs

2021./2022. akad. gadā – Arta Taurene, Lilija Prudņikova

Kā tapa šī lapa